Napoje

                                                     0,3 l                      0,5  l                   1 l
Pepsi, Pepsi Light                                           5,00 zł            7,00 zł
7Up, Mirinda                                                     5,00 zł           7,00 zł
Sok Toma                 4,00 zł                          7,00 zł
Ice Tea                                                                 5,00 zł         8,00 zł
Woda gaz / niegaz            4,50 zł